برندسازی

برندسازی،هزینه برندسازی

برندسازی،هزینه برندسازی،مشاوره صنعتی

برندسازی

برندسازی

کد کالا : PSM7-1-7


قیمت :
image 30000000 تومان
image 1133 دلار
image 188889 دینار عراق
image 11191 افغان افغانستان
image 0.045180722891566 بیت کوین

هزینه اولیه مشاوره برندسازی از شما دریافت میگردد و پس از مشخص شدن هدف از برندسازی در محل دفتر مرکزی شرکت حضور بهم رسانیده و با عقد قرارداد رسمی مراحل بعدی مشاوره انجام خواهد پذیرفت .

 

دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image
پرسش خود را مطرح کنید
Code Image