ارزیابی و امکان سنجی

ارزیابی و امکان سنجی،هزینه ارزیابی و امکان سنجی

هزینه سودآوری طرح،هزینه مشاوره

ارزیابی و امکان سنجی

ارزیابی و امکان سنجی

کد کالا : PSM10-1-2


قیمت :
image 6000000 تومان
image 196 دلار
image 285600 دینار عراق
image 17850 افغان افغانستان
image 0.00983606557377 بیت کوین

هزینه اولیه ارزیابی و امکان سنجی از شما دریافت میگردد و پس از مشخص شدن هدف از ازیابی و امکان سنجی در محل دفتر مرکزی شرکت حضور بهم رسانیده و با عقد قرارداد رسمی مراحل بعدی مشاوره انجام خواهد پذیرفت .

دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image
پرسش خود را مطرح کنید
Code Image