قیمت گذاری ماشین آلات

قیمت گذاری ماشین آلات،هزینه قیمت گذاری ماشین آلات

قیمت گذاری ماشین آلات،هزینه قیمت گذاری ماشین آلات،مشاوره صنعتی

قیمت گذاری ماشین آلات

قیمت گذاری ماشین آلات

کد کالا : PSM7-1-8


قیمت :
image 12000000 تومان
image 275 دلار
image 357000 دینار عراق
image 23800 افغان افغانستان
image 0.008571428571429 بیت کوین

هزینه اولیه مشاوره قیمت گذاری ماشین آلات از شما دریافت میگردد و پس از مشخص شدن هدف از قیمت گذاری ماشین آلات در محل دفتر مرکزی شرکت حضور بهم رسانیده و با عقد قرارداد رسمی مراحل بعدی مشاوره انجام خواهد پذیرفت .

دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image
پرسش خود را مطرح کنید
Code Image