خرید ماشین آلات

خرید ماشین آلات ،هزینه خرید ماشین آلات

خرید ماشین آلات

خرید ماشین آلات

کد کالا : PSM10-1-4


قیمت :
image 10000000 تومان
image 326 دلار
image 476000 دینار عراق
image 29750 افغان افغانستان
image 0.016393442622951 بیت کوین

هزینه اولیه خرید ماشین آلات از شما دریافت میگردد و پس از مشخص شدن هدف خرید ماشبن آلات در محل دفتر مرکزی شرکت حضور بهم رسانیده و با عقد قرارداد رسمی مراحل بعدی مشاوره انجام خواهد پذیرفت .

دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image
پرسش خود را مطرح کنید
Code Image