سودآوری طرح

سودآوری طرح،هزینه سودآوری طرح

هزینه سودآوری طرح،هزینه مشاوره

سودآوری طرح

سودآوری طرح

کد کالا : PSM10-1-3


قیمت :
image 2000000 تومان
image 65 دلار
image 95200 دینار عراق
image 5950 افغان افغانستان
image 0.00327868852459 بیت کوین

هزینه اولیه سودآوری طرح از شما دریافت میگردد و پس از مشخص شدن هدف از سودآوری طرح در محل دفتر مرکزی شرکت حضور بهم رسانیده و با عقد قرارداد رسمی مراحل بعدی مشاوره انجام خواهد پذیرفت .

دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image
پرسش خود را مطرح کنید
Code Image