همکاران ما

هلدینگ نان آوران

فروش مخازن استیل و تجهیزات مورد نیاز به شرکت تولیدی نان و فرآورده های تخمیری نان

۱۳:۲۴
۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶
همکاران ما ویژه

آسان پک

فروش میکسر استیل چسب به شرکت چاپ و بسته بندی آسان قزوین

۱۳:۲۷
۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶
همکاران ما ویژه

شرکت تولید شیوا

ساخت مخازن استیل برای شرکت تولیدی شیوا

۱۳:۳۲
۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶

شرکت سیبون

ساخت مخزن استیل ذخیره روغن شرکت صنایع بسته بندی سیبون

۱۳:۳۳
۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶

آریا ترامس

شرکت تولیدی آریا ترامس

۱۳:۳۷
۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶

داروگر

شرکت دارویی بهداشتی داروگر

۱۳:۳۸
۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶

پرستو

شرکت تولیدی شکو پرستو

۱۳:۳۸
۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶

وزارت جهاد کشاورزی

جهاد کشاورزی

۱۳:۳۹
۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶

جامدات آفاق دارو

شرکت رویان دارو ( جادات آفاق دارو)

۱۳:۴۱
۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶

کاله آمل

شرکت تولید کاله آمل

۱۳:۴۲
۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶
تعداد رکورد : 16